Bảng cước vận chuyển

Bảng cước vận chuyển hàng hóa

Bảng cước vận chuyển và phương pháp tính giá cước vận chuyển

Cước vận chuyển bằng phương tiện ô tô các tỉnh, thành phố năm 2017, năm 2018, năm 2019. Ban hành quy định về đơn giá và phương pháp tính cước vận chuyển trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Sơn La, Bình Định, Hà Nam, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bến Tre; Bạc Liêu, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Lâm Đồng, Nghệ An, Hà Tĩnh. Công cụ tra cứu tính cước vận chuyển vật liệu hàng hóa đến chân công trình xây dựng.

Tính Bảng cước vận chuyển trên phần mềm dự toán Eta, phần mềm dự toán xây dựng công trình.

Bảng cước vận chuyển vật tư, vật liệu xây dựng gồm bảng cước ô tô; Bảng cước đường sông và bảng cước thủ công. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ bảng cước mới nhất của các tỉnh, thành phố