Phần mềm dự toán xây dựng

Phần mềm dự toán xây dựng

Phần mềm dự toán xây dựng – Lập dự toán dự thầu công trình xây dựng

Phần mềm dự toán giúp người lập và quản lý chi phí xây dựng một cách hiệu quả; Dự tính được kinh phí hạng mục công trình trước khi thi công tránh thất thoát và hao phí vật liệu, nhân công

Các phần mềm dự toán xây dựng hiên nay 

Top 5 phần mềm dự toán miễn phí tốt nhất như Eta, G8, F1, Delta, Escon… Là những phần mềm dự toán tối ưu nhất hiện nay. Phần mềm dự toán xây dựng sẽ giúp chúng ta lập dự toán, dự thầu công trình xây dựng. Ngoài ra các phần mềm còn bổ sung thêm tính năng quyết toán công trình xây dựng theo khối lượng hoàn thành và khối lượng phát sinh ngoài hợp động

Đặc biệt phần mềm dự toán Eta còn có thể thêm tính năng thẩm tra dự toán. Tiện ích này giúp các bạn lập dự toán theo cơ sở định mức có thể nhanh chóng xác định công tác đã sửa đổi hoặc bị sai khác so với đơn giá gốc

Tiện năng của phần mềm dự toán xây dựng

Làm căn cứ để xét chọn nhà thầu, thương thảo ký kết hợp đồng, phê duyệt chủ đầu tư; Thẩm định, thẩm tra quyết toán sẽ dễ dàng hơn

Thông qua phần mềm dự toán xây dựng việc tính toán giá trị công trình trước khi thi công thuận tiện hơn; Số tiền phải chi trả cho các hạng mục công trình cũng chi tiết rõ ràng hơn

Phần mềm dự toán Eta liên tục được bổ sung theo các chức năng mới của Nghị định, theo các thông tư, quyết định; Cập nhật đơn giá xây dựng, vật liệu xây dựng tại các tỉnh thành phố nên rất thuận tiện

Dự toán Eta năm 2022

(more…)

Call Now Button