Phần mềm dự toán xây dựng

Phần mềm dự toán xây dựng

Phần mềm dự toán xây dựng – Lập dự toán dự thầu công trình xây dựng

Top 5 phần mềm dự toán miễn phí tốt nhất như Eta, G8, F1, Delta, Escon… Là những phần mềm dự toán tối ưu nhất hiện nay. Phần mềm dự toán xây dựng sẽ giúp chúng ta lập dự toán, dự thầu công trình xây dựng.

Làm căn cứ để xét chọn nhà thầu, thương thảo ký kết hợp đồng, phê duyệt chủ đầu tư; Thẩm định, thẩm tra quyết toán sẽ dễ dàng hơn

Thông qua phần mềm dự toán xây dựng việc tính toán giá trị công trình trước khi thi công thuận tiện hơn; Số tiền phải chi trả cho các hạng mục công trình cũng chi tiết rõ ràng hơn

Phần mềm dự toán Eta liên tục được bổ sung theo các chức năng mới của Nghị định, theo các thông tư, quyết định; Cập nhật đơn giá xây dựng, vật liệu xây dựng tại các tỉnh thành phố nên rất thuận tiện