Góc chia sẻ kinh nghiệm dự toán công trình

Góc chia sẻ những kiến thức về xây dựng, lập dự toán dự thầu cho các công trình xây dựng

PhanmemEta.Net nơi tìm kiếm và trao đổi những kiến thức về xây dựng, kinh nghiệm về thi công

Những góp ý và chia sẻ thông tin hữu về quy trình lập dự toán. Các thao tác và cách xử lý khi tiến hành thi công thực tế. Những thông tư, nghị định, định mức, văn bản quyết định nào hiện hành đang được áp dụng trong khi lập dự toán. Những điều chỉnh thay đổi và hướng dẫn cụ thể chi tiết của từng tỉnh, thành phố về đơn giá nhân công, bảng giá ca máy thi công xây dựng

Trao đổi kinh nghiệm – Hợp tác cùng phát triển. Phần mềm dự toán Eta – Chia sẻ kinh nghiệm – Kết nối thành công

Bảng giá ca máy Hải phòng Quyết định 156/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy thiết bị thi công thành phố Hải phòng năm 2022 Quyết định 156/QĐ-SXD ngày 13/5/2022. Đơn giá nhân công xây dựng thành phố Hải Phòng năm 2021 ban hành theo Văn bản số 4675/SXD-KTVL. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng từ ngày 11/10/2021. Hướng dẫn Thông tư 13/2021/tt-bxd của Bộ Xây dựng

(more…)

Quyết định 170/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Long An

Quyết định 170/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Long An ngày 22/4/2022. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An năm 2022 ban hành theo Quyết định 170/QĐ-SXD ngày 22/4/2022; Thay thế Quyết định 617/QĐ-SXD ngày 15/10/2021. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Quyết định 170/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Long An năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng Long An ban hành theo Quyết định 170/QĐ-SXD ngày 22/4/2022; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Long An năm 2021

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Long An Quyết định 170/QĐ-SXD ngày 22/4/2022

Tỉnh Long An theo Quyết định 170/QĐ-SXD ngày 22/4/2022 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

Vùng II: Thành phố Tân An, các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc

Vùng III: Thị xã Kiến Tường và các huyện Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa

Vùng IV:  Các huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY 

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Long An năm 2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Long An năm 2022 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Long An bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 617/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2022. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Nội dung Quyết định 170/QĐ-SXD ngày 22/4/2022 ban hành đơn giá nhân công Long An năm 2022 xem tại đây

Quyết định 170/QD-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Long An

Quyết định 170/QD-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Long An năm 2022

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Long An . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Xem thêm

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An năm 2020 ban hành theo Quyết định 449/QĐ-SXD ngày 21/07/2020 Xem Tại đây

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An năm 2021 ban hành theo Quyết định 617/QĐ-SXD XEM TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai Quyết định 232/QĐ-SGTVTXD

Quyết định 232/QĐ-SGTVTXD bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai ngày 27/4/2022. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2022 ban hành theo Quyết định số 943/QĐ-SXD. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 09/11/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

(more…)

Quyết định 67/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định

Quyết định 67/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định ngày 29/4/2022. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 ban hành theo Quyết định số 65/QĐ-SXD. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định từ ngày 28/04/2022. Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định mới nhất năm 2022

Quyết định 67/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành theo Quyết định số 65/QĐ-SXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công ca máy trong quản lý đầu tư xây dựng

Quyết định 65/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định

Đơn giá nhân công Nam Định được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý II năm 2022. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Khu vực I gồm : TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc

Khu vực II: gồm các huyện còn lại

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Nam Định năm 2022 Quyết định 67/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 28/04/2022. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Nam Định

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Nam Định bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 65/QĐ-SXD ; Hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 13/TT-BXD Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định số 65/QĐ-SXD giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 xem tại đây

"<yoastmark

Phần mềm dự toán ETa đã cập nhật đầy đủ đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy. Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Nam Định. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Nam Định liên hệ Mr Duy 0965635638

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Thái Nguyên năm 2022 Xem TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định năm 2021 xem Tại đây

Call Now Button