Góc chia sẻ kinh nghiệm dự toán công trình

Góc chia sẻ những kiến thức về xây dựng, lập dự toán dự thầu cho các công trình xây dựng

PhanmemEta.Net nơi tìm kiếm và trao đổi những kiến thức về xây dựng, kinh nghiệm về thi công

Những góp ý và chia sẻ thông tin hữu về quy trình lập dự toán. Các thao tác và cách xử lý khi tiến hành thi công thực tế. Những thông tư, nghị định, định mức, văn bản quyết định nào hiện hành đang được áp dụng trong khi lập dự toán. Những điều chỉnh thay đổi và hướng dẫn cụ thể chi tiết của từng tỉnh, thành phố về đơn giá nhân công, bảng giá ca máy thi công xây dựng

Trao đổi kinh nghiệm – Hợp tác cùng phát triển. Phần mềm dự toán Eta – Chia sẻ kinh nghiệm – Kết nối thành công

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ninh 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ninh năm 2020 công bố Ngày 28/9/2020 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 3691/QĐ-SXD . Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật để người dùng áp dụng với công trình thi công hiện hành. Cập nhật bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Quảng Ninh trên dự toán Eta miễn phí

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2020 công bố Ngày 18/9/2020 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 178/QĐ-SXD . Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật để người dùng áp dụng với công trình thi công hiện hành. Cập nhật bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Đồng Nai trên dự toán Eta miễn phí

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 theo Quyết định 481/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng

(more…)

Đơn giá nhân công xây dựng Sóc Trăng năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sóc Trăng năm 2020 ban hành theo Quyết định 2575/QĐ-UBND ngày 21/09/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 140/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo Quyết định 2324/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng

(more…)

Bảng giá ca máy Đà Nẵng năm 2020

Bảng giá ca máy thành phố Đà Nẵng năm 2020 theo Quyết định 3182/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2020 theo Quyết định 2041/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng

(more…)

Call Now Button