Góc chia sẻ kinh nghiệm dự toán công trình

Góc chia sẻ những kiến thức về xây dựng, lập dự toán dự thầu cho các công trình xây dựng

PhanmemEta.Net nơi tìm kiếm và trao đổi những kiến thức về xây dựng, kinh nghiệm về thi công

Những góp ý và chia sẻ thông tin hữu về quy trình lập dự toán. Các thao tác và cách xử lý khi tiến hành thi công thực tế. Những thông tư, nghị định, định mức, văn bản quyết định nào hiện hành đang được áp dụng trong khi lập dự toán. Những điều chỉnh thay đổi và hướng dẫn cụ thể chi tiết của từng tỉnh, thành phố về đơn giá nhân công, bảng giá ca máy thi công xây dựng

Trao đổi kinh nghiệm – Hợp tác cùng phát triển. Phần mềm dự toán Eta – Chia sẻ kinh nghiệm – Kết nối thành công

Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Dương năm 2024 Quyết định 251/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Dương năm 2024 Quyết định 251/QĐ-UBND ngày 31/01/2024. Quyết định 254/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 ngày 31/01/2024. Quyết định 262/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2024 Sở Xây dựng ban hành ngày 27/12/2023. Kèm theo Quyết định Quyết định 263/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Bình Dương năm 2024. Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bình Dương năm 2024

(more…)

Quyết định 145/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2024

Quyết định 145/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2024 ngày 22/01/2024 Sở Xây dựng ban hành. Quyết định 06/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Cao Bằng năm 2024ngày 02/01/2024. Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Cao Bằng năm 2024

Quyết định 145/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2024

Căn cứ xác định đơn giá nhân công tỉnh Cao bằng năm 2024

  1. Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công và ca máy
  3. THông tư 11/2021/TT-BXD của bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng Cao Bằng theo Quyết định 06/QĐ-SXD

Toàn tỉnh Cao Bằng chia thành 2 vùng theo Quyết định số 06/QĐ-SXD.

Khu vực I: Thành phố Cao Bằng

Khu vực II: Các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thạch An, Trà Lĩnh, Thông Nông, Quảng Uyên

Đơn giá nhân công được tính thời gian làm việc là 8h/ngày và 26 ngày/tháng

Nội dung Quyết định 06/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Cao Bằng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Quyết định 06/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Cao Bằng năm 2024

Quyết định 06/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Cao Bằng năm 2024

Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2024 Quyết định 145/QĐ-SXD

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Cao Bằng bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 06/QĐ-SXD ngày 02/01/2024. Hướng dẫn Thông tư 13/2021/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 13/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Quyết định 145/QĐ-SXD Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Cao Bằng xem tại đây

Quyết định 145/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2024

Quyết định 145/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2024

Giá nhiên liệu trong bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2024

Giá ca máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được công bố theo hai Khu vực:

– Khu vực III         : Thành phố Cao Bằng.

– Khu vực IV         : gồm các huyện còn lại.

– Xăng          : 19.636     đồng/lít           (Thông cáo báo chí Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 28/12/2023 vùng 2);

– Dầu diezel  : 18.336     đồng/lít           (Thông cáo báo chí Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 28/12/2023 vùng 2);

– Điện          : 2.006,79  đ/kwh               (Theo Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công thương – Mức giá bán lẻ điện bình quân);

– Hệ số nhiên liệu phụ cho một ca máy làm việc có giá trị như sau:

+ Động cơ xăng     : 1,02

+ Động cơ diesel    : 1,03

+ Động cơ điện      : 1,05

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Đà Nẵng Liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tây Ninh năm 2022 xem tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Yotube: DUY DỰ TOÁN
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Đăng kí học dự toán xây dựng công trình năm 2024  chi tiết xem thêm tại Youtube Duy Dự Toán

Công văn 104/SXD-KTVLXD Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Công văn 104/SXD-KTVLXD Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Lắk năm 2024. Công văn 104/SXD-KTVLXD Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Lắk năm 2024 ngày 12/01/2024. Thay thế Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2022 ban hành theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022; Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Đắk Lắk năm 2024

(more…)

Quyết định 02/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024

Quyết định 02/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 ngày 11/01/2024. Quyết định 139/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2024 Sở Xây dựng ngày 29/12/2023. Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định 131/QĐ-SXD. Làm cơ sở hướng dẫn lập dự toán tỉnh Sóc Trăng năm 2024 mới nhất

(more…)

Call Now Button