Góc chia sẻ kinh nghiệm dự toán công trình

Góc chia sẻ những kiến thức về xây dựng, lập dự toán dự thầu cho các công trình xây dựng

PhanmemEta.Net nơi tìm kiếm và trao đổi những kiến thức về xây dựng, kinh nghiệm về thi công

Những góp ý và chia sẻ thông tin hữu về quy trình lập dự toán. Các thao tác và cách xử lý khi tiến hành thi công thực tế. Những thông tư, nghị định, định mức, văn bản quyết định nào hiện hành đang được áp dụng trong khi lập dự toán. Những điều chỉnh thay đổi và hướng dẫn cụ thể chi tiết của từng tỉnh, thành phố về đơn giá nhân công, bảng giá ca máy thi công xây dựng

Trao đổi kinh nghiệm – Hợp tác cùng phát triển. Phần mềm dự toán Eta – Chia sẻ kinh nghiệm – Kết nối thành công

Bảng giá ca máy tỉnh Tiền Giang năm 2021

Bảng giá ca máy tỉnh Tiền Giang năm 2021 theo Quyết định 221/QĐ-SXD ngày 14/10/2021. Quyết định 220/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Tiền Giang mới nhất năm 2021 ngày 14/10/2021. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 12/2021/TT-BXD và thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Bình Định năm 2021

Bảng giá ca máy tỉnh Bình Định năm 2021 theo Công bố 6538/UBND-KT ngày 15/10/2021. Đơn giá nhân công Bình Định năm 2021 ban hành theo Công bố 6537/UBND-KT ngày 15/10/2021. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công theo Thông tư 13/2021/tt-bxd. Làm cơ sở lập dự toán theo Thông tư 12/0221/tt-bxd của Bộ Xây dựng

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2021

Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2021 theo Quyết định 1899/QĐ-UBND ngày 14/10/2021. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021 ban hành theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 15/10/2021. Thay thế cho quyết định 1778/QĐ-UBND năm 2020

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Bình Phước năm 2021

Bảng giá ca máy tỉnh Bình Phước năm 2021 ban hành theo Quyết định số 2932/QĐ-SXD ngày 14/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công và ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Lập dự toán theo Thông tư 12/2021/tt-bxd của Bộ xây dựng

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2021

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2021 ban hành theo Quyết định 126/QĐ-SXD ngày 14/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 12/2021/TT-BXD và thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2021

 

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2021

Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2021 ban hành theo Quyết định 65/QĐ-SXD ngày14/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 12/2021/TT-BXD và thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp Quyết định 302/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Đồng Tháp năm 2021 ban hành theo Quyết định 302/QĐ-SXD ngày 12/10/2021; Thay thế Quyết định số 216/QĐ-SXD ngày 8/07/2021. Ban hành đơn giá nhân công xây dựng và bảng giá ca máy thời điểm quý 3 năm 2021. Hướng dẫn cho thông tư 13/2021/tt-bxd làm cơ sở lập dự toán theo Thông tư 12/2021/tt-bxd Bộ xây dựng

(more…)

Call Now Button