Góc chia sẻ kinh nghiệm dự toán công trình

Góc chia sẻ những kiến thức về xây dựng, lập dự toán dự thầu cho các công trình xây dựng

PhanmemEta.Net nơi tìm kiếm và trao đổi những kiến thức về xây dựng, kinh nghiệm về thi công

Những góp ý và chia sẻ thông tin hữu về quy trình lập dự toán. Các thao tác và cách xử lý khi tiến hành thi công thực tế. Những thông tư, nghị định, định mức, văn bản quyết định nào hiện hành đang được áp dụng trong khi lập dự toán. Những điều chỉnh thay đổi và hướng dẫn cụ thể chi tiết của từng tỉnh, thành phố về đơn giá nhân công, bảng giá ca máy thi công xây dựng

Trao đổi kinh nghiệm – Hợp tác cùng phát triển. Phần mềm dự toán Eta – Chia sẻ kinh nghiệm – Kết nối thành công

Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2020 theo Quyết định 1551/QĐ-UBND ngày 1 tháng 6 năm 2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng

(more…)

Bảng giá ca máy Tp Hồ Chí Minh năm 2020

Bảng giá ca máy Tp Hồ Chí Minh năm 2020 theo tờ trình 6321/TTr-SXD-KTXD ngày 10/6/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2020 theo Quyết định 40/QĐ-SXD ngày 22 tháng 5 năm 2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng

(more…)

Cách tính giá ca máy trong dự toán

Cách tính giá ca máy trong dự toán 1 giá ca máy thiết bị thi công xây dựng bao nhiêu tiền ? Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi trả lời về các tính giá ca máy thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26/12/2019

(more…)

Call Now Button