Góc chia sẻ kinh nghiệm dự toán công trình

Góc chia sẻ những kiến thức về xây dựng, lập dự toán dự thầu cho các công trình xây dựng

PhanmemEta.Net nơi tìm kiếm và trao đổi những kiến thức về xây dựng, kinh nghiệm về thi công

Những góp ý và chia sẻ thông tin hữu về quy trình lập dự toán. Các thao tác và cách xử lý khi tiến hành thi công thực tế. Những thông tư, nghị định, định mức, văn bản quyết định nào hiện hành đang được áp dụng trong khi lập dự toán. Những điều chỉnh thay đổi và hướng dẫn cụ thể chi tiết của từng tỉnh, thành phố về đơn giá nhân công, bảng giá ca máy thi công xây dựng

Trao đổi kinh nghiệm – Hợp tác cùng phát triển. Phần mềm dự toán Eta – Chia sẻ kinh nghiệm – Kết nối thành công

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021

(more…)

Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 06 tháng 01 năm 2021

(more…)

Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định 5446/QĐ-UBND ngày 22/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Thời gian có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

(more…)

Đơn giá xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre năm 2021 theo Quyết định 3424/QĐ-UBND ngày 28/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

(more…)

Đơn giá xây dựng thành phố Hải Phòng năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng năm 2021 theo Quyết định 3863/QĐ-UBND ngày 24/12/2020. Bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 3727/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020. Kèm theo Quyết định 22/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công TP Hải Phòng ngày 4/9/2020

(more…)

Đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La năm 2020

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2020 theo Quyết định 2747/QĐ-UBND ngày 10/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Thời gian có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

(more…)

Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang quyết định 667/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang năm 2021 theo Quyết định 667/QĐ-UBND ngày 28/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 615/QĐ-UBND

Call Now Button