Góc chia sẻ kinh nghiệm dự toán công trình

Góc chia sẻ những kiến thức về xây dựng, lập dự toán dự thầu cho các công trình xây dựng

PhanmemEta.Net nơi tìm kiếm và trao đổi những kiến thức về xây dựng, kinh nghiệm về thi công

Những góp ý và chia sẻ thông tin hữu về quy trình lập dự toán. Các thao tác và cách xử lý khi tiến hành thi công thực tế. Những thông tư, nghị định, định mức, văn bản quyết định nào hiện hành đang được áp dụng trong khi lập dự toán. Những điều chỉnh thay đổi và hướng dẫn cụ thể chi tiết của từng tỉnh, thành phố về đơn giá nhân công, bảng giá ca máy thi công xây dựng

Trao đổi kinh nghiệm – Hợp tác cùng phát triển. Phần mềm dự toán Eta – Chia sẻ kinh nghiệm – Kết nối thành công

Đơn giá nhân công tỉnh Thừa Thiên Huế 2020

Đơn giá nhân công tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 ban hành theo Quyết định 689/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 13/03/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

(more…)

Đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2020 ban hành theo Văn bản số 263/SXD-KTVLXD ngày 6/03/2020. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ ngày 6/03/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

(more…)

Call Now Button