Góc chia sẻ kinh nghiệm dự toán công trình

Góc chia sẻ những kiến thức về xây dựng, lập dự toán dự thầu cho các công trình xây dựng

PhanmemEta.Net nơi tìm kiếm và trao đổi những kiến thức về xây dựng, kinh nghiệm về thi công

Những góp ý và chia sẻ thông tin hữu về quy trình lập dự toán. Các thao tác và cách xử lý khi tiến hành thi công thực tế. Những thông tư, nghị định, định mức, văn bản quyết định nào hiện hành đang được áp dụng trong khi lập dự toán. Những điều chỉnh thay đổi và hướng dẫn cụ thể chi tiết của từng tỉnh, thành phố về đơn giá nhân công, bảng giá ca máy thi công xây dựng

Trao đổi kinh nghiệm – Hợp tác cùng phát triển. Phần mềm dự toán Eta – Chia sẻ kinh nghiệm – Kết nối thành công

Đơn giá xây dựng Hà Nội năm 2023 Quyết định 381/QĐ-UBND

(more…)

Quyết định 935/QĐ-SXD Bảng giá ca máy Hà Nội năm 2023

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ninh năm 2023 Quyết định 5074/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ninh năm 2023 Quyết định 5074/QĐ-SXD ngày 29/12/2022. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ninh năm 2023 ban hành theo Quyết định 5073/QĐ-SXD ngày 29/12/2022; Hiệu lực Áp dụng từ 01/01/2023

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Quảng Ninh theo Quyết định 5073/QĐ-SXD ngày 29/12/2022

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

Quyết định 5073/QĐ-SXD Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Tỉnh Quảng Ninh ban hành theo Quyết định 5073/QĐ-SXD ngày 29/12/2022 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 6 khu vực:

Khu vực 1: Các thành phố : Hạ Long ( trừ phường Hoành Bồ, các xã trên địa bàn TP Hạ Long ); Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái ( trừ đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực )

Khu vực 2: Gồm thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên, phường Hoành Bồ, các xã trên địa bàn TP Hạ Long

Khu vực 3: gồm các huyện: Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà ( trừ Cái Chiên ); Vân Đồn ( trừ Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu)

Khu vực 4: Gồm các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ

Khu vực 5: Gồm các xã trừ Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu huyện Vân Đồn; xã Cái Chiên huyện Hải Hà; Các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực của thành phố Móng Cái ( các xã đảo)

Khu vực 6: Huyện Cô Tô ( có phụ lục kèm theo )

Nội dung Quyết định 5073/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2022 xem tại đây

đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2023

đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Quyết định 5074/QĐ-SXD Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Ninh bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 5073/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng\

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ninh năm 2023 Quyết định 5074/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Xem thêm

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ninh năm 2020 ban hành theo Quyết định 3691/QĐ-SXD ngày 28/9/2020 XEm Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng bảng giá ca máy năm 2023 mới nhất của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 Xem Tại Đây

Bảng giá ca máy Lạng Sơn năm 2023 Quyết định 12/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2023 Quyết định 12/QĐ-SXD ngày 15/01/2023. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2023 ban hành theo Quyết định 11/QĐ-SXD ngày 15/01/2023. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Cơ sở ban hành Bảng giá ca máy Lạng Sơn năm 2023

Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn ban hành theo Quyết định 12/QĐ-SXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Lạng Sơn năm 2023

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

5. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 11/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Đơn giá nhân công Lạng Sơn được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý I năm 2023. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Toàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 11/QĐ-SXD đều là áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Khu vực III: Thành phố Lạng Sơn

Khu vực IV: Các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan

Nội dung Quyết định 11/QĐ-SXD ban hành giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Quyết định 12/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2023

a, Hướng dẫn xác định bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 11/QĐ-SXD ngày 15/01/2023. Hướng dẫn Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 13/2021/TT-BXD

Bảng giá ca máy lạng sơn năm 2023

Bảng giá ca máy lạng sơn năm 2023

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 ban hành theo Quyết định 1783/SXD-QLXD Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lạng Sơn mới nhất Xem tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Lạng Sơn liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

https://phanmemeta.com/tong-hop-don-gia-nhan-cong-xay-dung-nam-2021.html

Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình Quyết định 30/2023/QĐ-SXD

Ngày 13 tháng 01 năm 2023 SXD tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 30/QĐ-SXD công bố Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2023; Kèm theo Đơn giá nhân công theo Quyết định 29/QĐ-SXD ngày 13/01/2023. Thay thế Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-SXD ngày 14/1/2022

Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình Quyết định 30/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Thái Bình năm 2023

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Áp dụng Quyết định số 29/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Bình

Đơn giá nhân công Thái Bình được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Đơn giá nhân công ban hành được chia thành 2 khu vực áp dụng

Khu vực I: Thành phố Thái Bình

Khu vực II: Các huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với khung đơn giá nhân công, nhóm nhân công, hệ số cấp bậc nhân, phương pháp tính nhân công phù hợp với Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Thay thế Quyết định số 04/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2022 xem tại đây

Tải file Quyết định 29/QĐ-SXD đơn giá nhân công THái Bình

đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2023

đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2023

Quyết định 30/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2023

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2023 theo Quyết định số 30/QĐ-SXD ngày 13/01/2023. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Căn cứ xác định giá ca máy Thái bình gồm

Định mức chi phí theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

Quyết định số 04/QĐ-SXD hướng dẫn xác định nhân công lái máy

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Thay thế Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 XEm Tại Đây

Hướng dẫn áp dụng lập dự toán theo tập định mức thông tư mới tỉnh Thái Bình trên dự toán Eta Tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Thái Bình liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Thái Bình năm 2022 Xem Tại đây

 

Đơn giá khảo sát Hà Nội năm 2023

Đơn giá khảo sát Hà Nội năm 2023 được ban hành ngày 16/1/2023. Căn cứ Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2022 Quyết định 1265/QĐ-SXD ngày 31/12/2021. Kèm theo bảng tính giá ca máy theo Quyết định 1266/QĐ-SXD. Theo tập định mức thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng

(more…)

Call Now Button