Giá vật liệu xây dựng năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc – Sở Xây dựng công bố Quý I