Đơn giá Định mức xây dựng

Đơn giá định mức xây dựng

Đơn giá định mức xây dựng công trình của Bộ Xây dựng năm 2017, năm 2018, năm 2019

Phần mềm dự toán Eta bản dùng thử đã cập nhật đầy đủ các định mức, thông tư. Nhanh chóng chính xác và thuận tiện trong quá trình lập dự toán dự thầu

Định mức xây dựng gồm :

Định mức 1776 /BXD-VP ngày 16/08/2007; Định mức 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011; Định mức 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; Định mức 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014; Định mức 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 và Định mức 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017

Các định mức phần lắp đặt gồm:

Định mức 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007, Định mức 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; Định mức 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 và Định mức 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017.

Định mức phần khảo sát xây dựng gồm:

Định mức số 1779/QĐ-BXD ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.

Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng gồm:

Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Truy cập ngay #Phanmemeta.net để tải phần mềm dự toán Eta miễn phí lập dự toán dự thầu các công trình xây dựng

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ninh 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ninh năm 2020 công bố Ngày 28/9/2020 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 3691/QĐ-SXD . Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật để người dùng áp dụng với công trình thi công hiện hành. Cập nhật bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Quảng Ninh trên dự toán Eta miễn phí

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2020 công bố Ngày 18/9/2020 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 178/QĐ-SXD . Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật để người dùng áp dụng với công trình thi công hiện hành. Cập nhật bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Đồng Nai trên dự toán Eta miễn phí

(more…)

Đơn giá nhân công xây dựng Sóc Trăng năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sóc Trăng năm 2020 ban hành theo Quyết định 2575/QĐ-UBND ngày 21/09/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo Quyết định 2324/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng

(more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Long An năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Long An năm 2020 theo Quyết định 449/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng

(more…)

Call Now Button