Công bố giá vật liệu xây dựng tại Hà Nội Quý III năm 2017