Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 10 năm 2017