Công bố giá vật liệu tỉnh Bắc Giang năm 2018 – Sở Xây dựng