Bảng giá ca máy thi công tỉnh Bến Tre theo công văn số 1001/UBND-TCĐT